Nov25

Kitty Hoynes Irish Pub

Kitty Hoynes Irish Pub & Restaurant, 301 W. Fayette St, Syracuse, NY